Vid Harsjön ansåg man sig behöva anlägga en hållplats så småningom. Den var  dock inte med från starten utan tillkom först i april 1989. Men från och med det datumet hade Floda Socken sin egen Järnvägsstation. Den var i första hand inrättad för tågmöten och vattenpåfyllning av ångloken. På bilden här intill ser vi ett av TGOJ:s klassiska turbinlok passera Harsjön söderut med lastade malmvagnar.

1958 kunde man köpa en resa med rälsbuss från Harsjön in till Eskilstuna med ordinarie avgång 10.22 och ankomst i den stora staden 10.50.

 

 

 

Uppdaterad: 2006-03-22

Harsjön.jpg (48556 bytes)