Detalj ur fritidskarta skala 1:50 000. Stationens läge vid den röda punkten

 

 

 

Nedan en skiss över spårområdet i Högsjö.
Denna är baserad på uppgifter från SJ, 12 november 1935

Högsjö (uppdaterad 2006-04-20)

Den 1/10 1875 invigdes Högsjö Station. Lite avsides hamnade den allt... stationen. För detta vi kan tacka Högsjös starke man på den tiden järnvägen byggdes. Nämligen ägaren av Högsjö Gård. Från 1898 blev stationen inordnad som en 5 klassens station. På stationen härskade då stationsmästare Johan Adolf Boberg, född 1848. Han hade börjat som stationskarl i Järna år 1862 och hade utnämnts till stationskarlsförman 1873. På bilden nedan är det troligen Boberg som står till höger om semaforen.Han pensionerades 1901.och bosatte sig därefter i Högsjö

Tillgänglig statistik från 1896 talar om 2 årsanställda på Högsjö Station. Ungeför 36 personer per dag utnyttjade tåget och man lastade 22 ton per dag.

Högsjö stationshusSparplan.gif (62852 bytes)