Katrineholm

133 kilometer
från Stockholm

46 meter
över havet

 

IntroduktionSpårplanLite faktaBilderTips