Vid byn Kojäng fanns en hållplats som inrättades någongång efter 1924. Antagligen fanns det en liten hållplatskur med en liten träplattform som låg placerad på spårets norra sida. Det var en s.k. behovshållplats Där man var tvungen att avisera önskade stopp med en s.k. plåtstins. Ty det finns inga annonserade stopp i kommunickan. Åtminstone inte 1958. Idag ser det ut som på bilden här intill.

kojang1.jpg (35638 bytes)
foto: E Henricsson 2002