Lilla pitoreska Mellösa ligger i hjärtat av Flens kommun. Hit drog OFWJ järnvägen 1876. Då uppfördes stationshuset på bilden. Under årens lopp ändrade det utseende ett flertal gånger. Det här kortet är ett mycket tidigt kort. Vi ser välskötta häckar och träd. 1858 stannade 9 tåg  i vardera riktningen i Mellösa. Det tog 8 minuter till centrala Flen. Persontrafiken lades så småningom ned, men återuppstod enligt uppgift 2001.
Nu för tiden ligger det ett Antikvariat i den gamla banvaktarbostaden. Och stationshuset står kvar, om än något moderniserat.

VSJS återkommer med mer information om Mellösa så fort tillfälle gives.

uppdaterad: 2006-03-22

Mellösa stationshus 1876