Detalj ur Gröna kartan, skala 1:50 000, hållplatsens läge vid den röda punkten.

Det fanns en såg i Näkna....

Dit behövde man bygga ett stickspår och bland annat därför byggdes också en hållplats i Näkna. Bredvid hållplatsen låg också en banvaktsstuga, nr 410, som revs i samband med att man byggde den första bron till Rodgavägen. Det var i början på 20-talet. Men på fotot nedan finns den med. Det fotot lär vara taget omkring 1919 (Kvillinge Föreningsarkiv) Den sista banvakten som bodde där lär ska ha hetat Örnberg. 1934 lade man ner sågen i Näkna och därigenom försvann vagnslasttrafiken. Hållplatsen blev nu biljettförsäljningsstation och poststation. Den levde kvar till i mitten på 60-talet.

Nu finns det bara en badplats och några villor kvar i Näkna...

 

En vårdag 1919.......

Fotograferade någon banvaktstuga nr 410 där den låg på backknäppan bredvid hållplatskuren... Denne någon kanske visste att idyllens dagar var räknade och att snart den nya bron skulle anläggas och banvaktstugan, som legat där sedan de första loken började gå på bansträckan 1866, snart skulle för evigt vara borta. Sågen, borta till vänster i bilden, gick fortfarande för högtryck och sysselsatte säkert många Näknabor. Nu, 83 år senare, finns inga av dom byggnader som syns på bilden kvar. Ett samhälle som tappade farten någongång på 1930-talet och aldrig återfick den....
Sådana exempel finns det många av i vårt område.

Bilden hämtad från "Kvillinge Föreningsarkiv"

Spårplan från Näkna hållplats år 1932
Nedan ser ni en spårplan som är en renritning från den skiss som Svenska Järnvägsklubben upprättade vid sitt besök 1932 vid Näkna hållplats.