Översikt över Skebokvarnsområdet. 
Den röda linjen motsvarar sträckningen av Mellersta Södermanlands Järnväg mot Malmköping och Ståboga.
 Anlagd 1907 och uppriven 1969.

Skebokvarns station....
öppnades den 10 oktober 1894. Stationshuset hade tidigare byggts upp i Flen men flyttades när Flen växte som järnvägsort. Även Skebokvarn blev med hjälp av förbättrade kommunikationer en livskraftig ort. Här utvecklades industriell verksamhet och här fanns bagerier och biografer... Ja all den service som ett dåtida stationssamhälles innevånare kunde ställa på tillvaron.  I byskolan myllrade det av ungar. Där fanns en  en leksaksfabrik och den snickerifabriken som låg där försåg på 40-talet hela Sverige med bowlingbanor. Mycket av produktionen lastades på  järnvägsvagnar i från godsmagasinet. Där lastades såväl vagnslaster som styckegods och ilgods.
I Skebokvarn fanns det många "Järnvägare" som arbetade i anslutning till stationen. Dels på SJ och dels på Ml.Sl.J. Mjölktåg och beväringståg slamrade in på stationen under krigsåren och blandades med de ordinarie persontågen som stod och väntade vid plattformarna. När tågen lämnat stationen kom lugnet åter intill nästa anstormning någon timme senare. 1946 lär nästan 16 000 personbiljetter ha sålts på Biljett expeditionen... 

uppdaterad 2003-10-31

Skebokvarn omkr. 1910

Spårplan från Skebokvarns station
Skebokvarn var en föreningsstation mellan Stambanan (SJ) och Mellersta Södermanlands Järnväg (Ml.Sl.J.) Västra stambanan elektrifierades i mars 1926 på denna sträcka. Sträckan mot Malmköping elektrifierades i december 1936. I detta sammanhang avlägsnades den vändskiva som fanns för denna banas räkning öster om 160 meters spåret. Dubbelspåret mot Katrineholm blev färdigt i december 1943. Österut mot Stockholm dröjde det ända till i juni 1953.