karta.jpg (64520 bytes)
Detalj ur fritidskarta

Ramsta lastageplats...
fick sitt namn efter Ramsta by som även hyste gästgivargård och skjutshåll. Att det till slut blev en järnvägsanstalt i Ramsta berodde naturligtvis på den myckna malmutlastningen från Oskarsgruvorna och Kantorpsfältet. Tidigare hade Walla station utgjort närmsta järnvagsanstalt. Denna lastageplats beslutades enligt kontrakt upprättat år 1879. År 1882 byggdes en ca 2 km lång smalspårig (0,801 m) hästbana för befordran av malmen från gruvorna ned till spårområdet. Ramsta Trafikbolag medgavs i ett nytt kontrakt år 1892 att utvidga trafiken och i detta samanhang döptes lastageplatsen om till Kantorp station. År 1893 anställdes Carl-Johan Nyström som stationsmästare, 38 år gammal. Trafiken var livlig och ur 1912 års tidtabell finner vi till exempel att persontåg 53 passerar Kantorpsstation kl 08.12 på sin väg mot Malmö. Hoppade man på tåget kunde man vara i storstaden Norrköping 2 timmar och 9 minuter senare. 1914 ersattes hästbanan av en normalspårig dito för lokdrift. Efter år 1920 döptes stationen om till Sköldinge.   År 1925 upprättades Sköldinge omformarstation. Totalt byggdes fem sådan anläggningar längs västra stambanan. År 1926 började ellokens bana på västra stambanan.

1946 såldes omkring 30 000 persontrafikbiljetter å Sködinge station. 1967 såldes den sista biljetten. Idag, 35 år senare, är det mesta igenvuxet men stationshuset används fortfarande till bostadsändamål. Och omformarstationen står öde och tom.

Omformarstationen.jpg (54506 bytes)

Omformarstationen i Sköldinge, 1925 - 1954
(foto Lennart Cederberg)

kantorpstation.jpg (30001 bytes)

Kantorp Station från vykort poststämplat 1905.

VSJS: 2003-06-09

Spårplan från Sköldinge station år 1935
1921 hade stationsområdet följande utrustning: Lastkaj med plats för 9 vagnar, vagnvåg med bärighet för 40 ton, vevställverk med tågvägsspärr, Belysningssystemet var elektriskt.

sparplan.gif (109886 bytes)

Järnvägens väg upp mot Kantorps gruva någon gång på 60 talet Sköldinge syns i bakgrunden bilden är tagen uppifrån gruvlaven.