Den ursprungliga linjesträckningen motsvaras av den röda linjen. 
Den gamla stationens läge representeras av den blå punkten. (stationen finns fortfarande kvar och besöktes av VSJS så sent som den 11 oktober 2003) Den gröna punkten utmärker var den nya stationen låg. 
Idag stannar inga tåg i Sparreholm...

Sparreholms station 
stod färdig under sommaren 1862 och öppnades oficiellt för trafik från den 1 Augusti det året. Då fanns där både vattentorn och vändskiva för de lokomotiv som trafikerade stationen. Sparreholm var på sin tid en av dom magnifikaste stationerna i Södermanland med ett vackert läge på en udde i sjön Båven och alldeles i närheten av Sparreholms slott. Stationen ritades av A.W. Edelswärd och är en konstruktion i typisk romantisk pittoresk stil som skapades för att hålla byggnaden i överensstämmelse med "den fria okonstlade herrliga natur som omgifver den" som Edelswärd uttryckte det i Tidskrift för byggnadskonst och ingenjörsvetenskap år 1863. I Södermanland var det den landsbygdsstation som hade mest trafik under västrastambanans första år.

Till Sparreholm lokaliserades sågverk vars råvara timret flottades på sjön Båven. När Backa-Hosjö hade avverkat den befintliga skogen i närbelägna Holbonäs, flyttades sågverket till Sparreholm och monterades upp där. Detta inträffade i början på 1900-talet.

Stationen hade sin storhetstid fram till åren runt första världskriget. Då fanns aven samtrafik med en ångbåt som trafikerade Båven

uppdaterad 2003-10-31

Spårplan från Sparreholms station år 1935