Detalj ur Fritidskartan, skala 1:50 000. Den röda punkten representerar stationens läge.

Vad hände i Stångsjö...???

Strångsjö station låg vid sågen som var belägen för att hantera det timmer som kom från skogarna runt omkring. I dagsläget vet inte undertecknad så mycket om vad som utspelat sig här, vid denna idyll belägen i änden på sjön Strången. Här finns många frågor att söka svaret på. Och här döljer sig säkert ett och annat som vi med glädje skall lyfta fram i ljuset... Om det passar sig.

uppdaterad: 2003-11-17

 

Ångvisslans tjut ekade över Strången i den tysta augustikvällen sensommaren 1880.......

Stationen öppnades den 3 juli 1866. Bilden bredvid visar Strångsjö station år 1882. Sist i persontåget går fem öppna vagnar med kreatur. Vid lastkajen finns virkesvagnar med olika tillsatslämmar för lastning av träkol och ribbved från sågverket.
År 1896 arbetade 5 personer vid Strångsjö station. Man hade cirka 35 resande per dag och lastade 35 ton per dag enligt då tillgänglig statistik

Bilden hämtad från "SPÅR, 1991 - Järnvägsmuseei vänners årsbok"

Spårplan från Strångsjö station år 1932
Nedan ser ni en spårplan som är en renritning från den skiss som Svenska Järnvägsklubben upprättade vid sitt besök 1932 vid Strångsjö station. Stationen hade mekanisk växelförregling