Strångsjö

145 kilometer
från Stockholm

48 meter
över havet

    

IntroduktionTrafikSpårplanSJ-FaktaÖvrigtTips !