Öppnades 1876 och nedlades 1979

Man byggde ut bangården i Vrena 1935. Backa Hosjö lär ha haft både sågverk och tegelbruk etablerade i Vrena under denna tid. Vi vet ännu inte så mycket om denna, vår östra utpost på TGOJ banan. Bilden är från 1946 och är senast hämtad ur Eric Henrikssons fina samling över Sörmländska järnvägsstationer. Den förekommer även i andra publikationer.

Enligt uppgift utnyttjade cirka 7 320 personer stationen i Vrena för sina vidare färder mot arbetsplatser eller nöjen år 1946. En hel del ilgods och vagnslaster lämnade stationen likaså. Varor som skulle ut i världen för att läka såren efter de stora krigen.

 

uppdaterad: 2007-04-09

Stationshuset i Vrena

 Mer Läsning om Vrena i  format HÄR

Download Adobe Reader