90 km genom byringe

bro vid åkerstyckebruk

åkerstyckebruk

Bangården vid Byringe stn

bron vid åkerstyckebruk

bro vid Stålboga stn

byringe stn

dressinhus vid Stålboga

samma dressinhus

det som vart kvar vid åkerstyckebruk av banan

dressinhuset igen

Dunker stn 

bron vid åkerstycke igen

Dunker jvg övergång en gång i tiden

Lastkajen Yttre vid Byringe stn

 

Lastplats Högsten

mejeriet vid Dunker

Påfarten från Skebokvarn vid Stålboga

Gamla 55 an skymtar i bakgrunden vid Byringe

Stålboga stn

Stålboga stn

och så här såg den ut

stickspår i Byringe stn

Strängnäs stn

Tomas står vid påfarten från Skebokvarn vid Stålboga

Gamla vägen till Byringe stn

Här börjar sträckningen vid åkerstyckebruk

HOME