Nytt lokstall.jpg (74699 bytes)

halbonas.jpg (61369 byte)

Aldre lokstall.JPG (60292 bytes)

Vasabron.JPG (25602 bytes)

Det nya lokstallet i Katrineholm. Någongång 1907 - 1910

Hålbonäs hpl i början av seklet

Gamla lokstallet i KatrineholmBild från omkr.1917

vattentornet.JPG (60342 byte)

stall-70tal-1.jpg (20040 bytes)

stall-70tal-2.jpg (14792 bytes)

stall-70tal-3.jpg (16506 bytes)

Översikt över bangården i Katrineholm från gamla vattentornet, 1907Ub-maskin vid lokstallet, 70-talTGOJ's maskiner och en DU2 vid lokstallet i Katrineholm, 70-talLokstallet, Katrineholm, sett från nordväst, 70-tal

DU-maskin.jpg (34629 bytes)

HG.jpg (20461 bytes)

motorvagn.jpg (79959 bytes)

Rapid-lok.jpg (32091 bytes)

DU-maskin, spår 5, tidigt 80-talHG-maskin, spår 4, tidigt 80-talForslund lämnar körorder till SJ motorvagn, spår 1a, tidigt 80-talRA-lok, spår 6, tidigt 80-tal

T43.jpg (42377 bytes)

vaxlingen.jpg (19006 bytes)

T43:a, spår 2a, tidigt 80-tal

Z65 vid växling i KatrineholmUB166  för 28 år sedan
(foto: 041 Wåhlin)