Stationen i Malmköping, numera expeditionslokal för museispårvägen

Några av rariteterna uppställda i avvaktan på avgång...

Här ser vi bland andra 019, 048 och 001 på väg mot Hosjö, vagnens slutstation.Längst till höger vår ciceron från museispårvägen vars namn jag tyvärr glömt bort...

Innan man kommer till Hosjö passeras den rivningshotade landsvägsbron som i sig är en raritet... Nämligen en av Sveriges äldsta betongbroar.

En bild på brospannet uppifrån den gamla landsvägen...

En vy som snart är ett minne blott... Sträckningen åt nordväst upp mot Stålboga. Man anar den gamla banvallens fortsättning efter spårvägens slut.

En bild från vagnhallen vid stationen.

Vår eminente sekreterare 020 hade tagit med sig både senap och korv som vi kunde värma på hans gasolkök. Ett mycket uppskattat initiativ som satte guldkant på tillvaron...

007 och 020 låter korven få sällskap av ett par goda bers...

Slutligen vill styrelsen framföra sitt varma tack till medlemmarna i Museispårvägen som såg till att detta arrangemang blev mycket lyckat.