Västra Sörmlands Järnvägs Sällskaps styrelse år 2009

 

Ordförande  Tommy Björklund

Vice ordförande Roy Anderzon

Sekreterare Thomas Hagdahl

Kassör Tommy Engström

Ledamot Hans Nyberg

Ledamot Henry Lönnborg

Suppleant Mattias Hagström

Suppleant Tommy Silo

Revisor Sigurd Jern

Revisorssuppleant Torbjörn Lundin

Mötet bestämde att valberedningen kommer att utgöras av Hans Bergh och

Torbjörn Pettersson med Eric Henriksson som suppleant.

 

007- Gustavsson
Redaktör MånadsNytt

048- Hansson
Webbmaster

      Vid kontakt med VSJS.Styrelse  Här.

Åter första sidan