På vår agenda finns ett studiecirkelmöte den 8/4 2006 kl 10.00

Detta möte är avsett att först och främst utröna hur stort intresse det finns för saken och dels diskutera formerna för en framtida studiecirkelverksamhet i klubbens regi.

En tanke är att vi inom klubben besitter ett stort kunnande och intresse som bör dokumenteras till eftervärlden. Det gäller måhända inte bara de stationsmiljöer som redan är på väg att försvinna eller redan har försvunnit utan det gäller även att besöka och intervjua de gamla "järnvägsfamiljerna" som finns kvar i trakten för att ta del av deras historier. Det här är sammantaget en stort och viktigt kulturdokumenation som vi som regional järnvägshistoriskförening bör engagera oss i. Sannolikt är det också en uppgift som många av våra medlemmar finner stimulerande. Genom att bedriva arbetet i studiecirkelverksamhet kan vi på ett trivsamt sätt träffas regelbundet för att planera och genomföra detta arbete. Det kan ge många spännande möjligheter där vi eventuellt bestämmer oss för att bygga upp en modelljärnväg eller där vi gör en fotoutställning eller skriver ett antal böcker. I sammanhanget är det ju känt att SJ hade en egen fotoklubb i Katrineholm och det finns säkerligen många välbevarade fotografier som är högintressanta för oss.

lördagens möte är tänkt att vara det första mötet i en rad av många återkommande möten. Om ni är intresserade av att delta i vår studiecirkel bör ni försöka komma till mötet den 8/4 kl 10.00 i Sensus lokaler. Är ni förhindrade, men ändå känner att ni vill engagera er... Hör av er till mig snarast via mail...

Hälsningar

Fredrik 003 Hernblom                              Information om studiecirkelverksamheten.